piątek, 14 maja 2010

Rajd PTTK Rybnik

Komisja konkursowa oraz publiczność podczas konkursu wiedzy krajoznawczej na Rajdzie Górska Wiosna zorganizowanym w Beskidzie Małym z metą na Leskowcu przez KTG oraz Koło Śródmieście Oddziału PTTK w Rybniku.
No i widziałem już gotową tablicę poświęconą ks. dr. prałatowi Jerzemu Pawlikowi.

Brak komentarzy: